Nẹp thảm, Nẹp kết thúc thảm, Nẹp INOX

 Nẹp thảm dược sản xuất bầng Inox chống gỉ, chống mài mòn.
Nẹp thảm thường được lắp đặt vị trí kết thúc thảm, cửa ra vào.

Nẹp thảm Inox có sẵn màu bạc và màu vàng cho khách hàng lựa chọn

Nẹp thảm Inox, nẹp kết thúc thảm
Nẹp thảm Inox, nẹp kết thúc thảm

Nẹp thảm Inox, nẹp kết thúc thảm màu bạc và màu vàng
Nẹp thảm Inox, nẹp kết thúc thảm màu bạc và màu vàng

Nẹp thảm Inox, nẹp kết thúc thảm màu bạc và màu vàng
Nẹp thảm Inox, nẹp kết thúc thảm màu bạc và màu vàng

Nẹp Inox kết thúc thảm, nẹp thảm Inox
Nẹp Inox kết thúc thảm, nẹp thảm Inox