CATALOGUE

Catalogue các sản phẩm có sẵn của Kho thảm Thăng Long

Kho thảm Thăng Long xin cập nhật Tổng hợp catalogue thông tin, bảng màu của tất cả các sản phẩm có sẵn tại Kho Hà Nội. Để thuận lợi cho các đại lý đầy đủ thông tin tư vấn cho khách hàng, chúng tôi sẽ thương xuyên cập nhật Thông tin các sản phẩm tại bài viết này

1. Thảm cuộn giá rẻ TL-D (Thảm cuộn TL-D)

Thảm cuộn TL-D, thảm văn phòng TLD

2. Thảm cuộn TL-A (Thảm cuộn Indonesia)

Thảm văn phòng Indo TLA, thảm cuộn TL-A

3. Thảm cuộn hoa văn BETA

Thảm trải sàn hoa văn BETA

4. Thảm tấm kẽ RIO

Thảm tấm giá rẻ RIO, thảm tấm 50x50cm giá rẻ

5.Thảm tấm COLOR

Thảm tấm Color, thảm trải sàn tấm color

5. Thảm tấm PVC MANA

Thảm tấm mana, thảm tấm đế cao su

6. Thảm tấm PVC FANCI

Thảm tấm FANCI, thảm tấm đế cao su

7. Thảm tấm TITAN

Thảm tấm Titan, thảm trải sàn đế cao su