Thảm tấm RIO-S10 - Thảm tấm 50x50cm giá rẻ cho thảm văn phòng, thảm trải sàn clb bida

Do có nhiều Đại lý hỏi nên Kho thảm Thăng Long về thêm mã thảm tấm RIO-S10. Đây là mã thảm tấm đế bitumen giá rẻ với thiết kế họa tiết kẽ sọc nhẹ nhàng rất phù hợp cho thảm trải sàn văn phòng hay thảm lót sàn các câu lạc bộ bida (billiards club)

Hình ảnh màu sắc thực tế thảm tấm giá rẻ S10
Thảm tấm 50x50cm đế bitumen mã S10

Thảm tấm giá rẻ, thảm trải sàn giá rẻ
Thảm tấm giá rẻ, thảm trải sàn văn phòng giá rẻ

Chất liệu sợi và cấu tạo đế của thảm tấm giá rẻ S10
Chất liệu sợi và cấu tạo đế của thảm tấm giá rẻ S10


Cấu tạo, chiều dày của thám tấm giá rẻ S10

Màu sắc thực tế, chất liệu thảm tấm giá rẻ S10

Màu sắc thực tế, chất liệu thảm tấm giá rẻ S10
Màu sắc thực tế, chất liệu thảm tấm giá rẻ S10

Màu sắc thực tế, chất liệu thảm tấm giá rẻ S10
Màu sắc thực tế, chất liệu thảm tấm giá rẻ S10

Màu sắc thực tế, chất liệu thảm tấm giá rẻ S10
Màu sắc thực tế, chất liệu thảm tấm giá rẻ S10

Màu sắc thực tế, chất liệu thảm tấm giá rẻ S10
Màu sắc thực tế, chất liệu thảm tấm giá rẻ S10

Thảm trải sàn S10 giá rẻ