Bảng màu thảm trải sàn, thảm tấm SUNNY đế PVC cao cấp

 Dòng thảm trải sàn văn phòng đế PVC cao cấp, thảm tấm SUNNY series là dòng thảm tấm kích thước 50x50cm

Ảnh chụp màu thực tế thảm trải sàn SUNNY
Ảnh chụp màu thực tế thảm trải sàn SUNNY

Thông số kỹ thuật:

Style's name: SUNNY
Construction: Multi-Level loop
Fiber: Polypropylene
Gauge: 1/12"
Backing: PVC
Pile weight: 650±10g/sqm
Pile height: 4/3mm±0.5mm
Tile size: 50x50cm

Bảng màu thảm tấm SUNNY series 

Thảm trải sàn SUNNY-01
Thảm trải sàn SUNNY-01

Thảm trải sàn SUNNY-02
Thảm trải sàn SUNNY-02

Thảm trải sàn SUNNY-03
Thảm trải sàn SUNNY-03

Thảm trải sàn SUNNY-04
Thảm trải sàn SUNNY-04

Ảnh chụp thực tế bảng màu thảm trải sàn tấm SUNNY


Ảnh chụp màu thực tế thảm trải sàn SUNNY
Ảnh chụp màu thực tế thảm trải sàn SUNNY